Psihopedagogie Speciala

Dezbateri,indrumari,sugestii si informatii in legatura cu depistarea si protezarea timpurie a copilului deficient de auz.Terapii auditiv-verbale pentru copilul care are dificultati de pronuntie si e hipoacuzic. Relatia parinti-copil cu deficienta auditiva, protezat sau cu implant cohlear.

RSS 2.0

Psihopedagogie speciala

CLASIFICAREA JOCURILOR

O clasificare foarte exactă a formelor de joc este extrem de dificilă prin faptul că jocurile sunt variate, combinate, complexe şi adesea foarte mobile. Clasificările sunt foarte diverse în funcţie de: materialele folosite în timpul jocului, scopului urmărit, vârsta copilului, spaţiul în care se va desfăşura jocul, etc. Din multitudinea de clasificări vom reda următoarea clasificare: 1. Jocuri de reproducere …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, Fără categorie, Joc, Psihopedagogie speciala | No Comments »

O ALTFEL DE CLASIFICARE A JOCULUI

Unii autori susţin faptul că omul, prin joc, încearcă să evadeze din trista sau plicticoasa realitate, trăind, atât cât durează jocul, într-o altă realitate, închipuită, perfectă, chiar imaginară. Aceşti autori au dreptate în sensul metafizic, chiar dacă nu conştientizează acest lucru. Acceptând teza transpunerii omului prin joc într-o lume perfectă, chiar numai imaginară, vom înţelege uşor motivul pentru care jocul …Continue reading →

Posted in Joc, Psihopedagogie speciala | No Comments »

JOC

Despre joc s-au scris multe cărţi, sunt multe site-uri care dau definiţii ale jocului, fac clasificări, descriu rolul si importanţa lui în dezvoltarea copilului cu exemple de jocuri didactice în grădiniţă, la preşcolari, jocuri în aer liber, jocurile împreună cu părinţii, jocurile pentru adulţi etc. Doresc să fac cunoscut (parţial şi selectiv) cursul elaborat de doamna profesoară Ricarda Maria Terschak …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, Educatia senzoriala, Fără categorie, Joc, PSIHOMOTRICITATE, Psihopedagogie speciala, Ritmica si educatie muzicala, Structurarea perceptiv-motrică de spaţiu, Terapii auditiv-verbale | No Comments »

Orientarea, organizarea şi structurarea temporală

Timpul este definit a fi „ o categorie ontologică ce abstractizează proprietatea universală a tuturor formelor de existenţă de a avea o anumită durată, situându-se simultan sau succesiv unele faţă de altele.”( Constantin Gorgos; Dicţionar enciclopedic de psihiatrie) Între structura spaţială şi cea de timp există diferenţe pentru că spaţiul are trei dimensiuni (poate fi parcurs în toate direcţiile, iar …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, PSIHOMOTRICITATE, Psihopedagogie speciala, Structura perceptiv-motrica de timp, Terapii auditiv-verbale, TULBURĂRI PSIHOMOTORII | No Comments »

ORIENTAREA, ORGANIZAREA ŞI STRUCTURAREA SPAŢIALĂ

     Spaţiul este perceput şi construit pe plan mintal ca urmare a sesizării poziţiilor, direcţiilor, distanţelor şi a deplasărilor. Spaţiul se organizează plecând de la nivelul senzoriomotor al percepţiilor de acţiune pe baza cunoaşterii schemei corporale proprii, recunoaşterea stânga-dreapta (la 6 ani), a schemei corporale a partenerului, a diverselor poziţii între ele. Structurarea şi organizarea perceptiv-motrică, inclusiv a celei de …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, Fără categorie, PSIHOMOTRICITATE, Psihopedagogie speciala, Structurarea perceptiv-motrică de spaţiu, TULBURĂRI PSIHOMOTORII | No Comments »

LATERALITATEA

Lateralitatea se referă la existenţa predominanţei funcţionale a unei părţi a corpului asupra alteia, dominanţa unei părţi a corpului asupra celeilalte (stângaci sau dreptaci). Dreptacii au localizarea principalelor comenzi cerebrale în emisfera stângă, iar stângacii în emisfera dreaptă. Aceasta se referă la o lateralitatea normală. Lateralitatea este în strânsă legătură cu schema corporală, avându-se în vedere că în schema corporală …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, Fără categorie, PSIHOMOTRICITATE, Psihopedagogie speciala, TULBURĂRI PSIHOMOTORII | No Comments »

TULBURĂRI PSIHOMOTORII

Tulburările psihomotorii şi vizuale sunt întâlnite la copiii hipoacuzici ca deficienţe asociate. Acestia, pe lângă surditate, pot prezenta deficienţe vizuale, de psihomotricitate sau disfuncţii vizual-motorii. Copiii cu o coordonare vizual-motorie slabă vor avea dificultăţi de adaptare la cerinţele mediului, autonomiei personale (dificultăţi în coordonarea oculo-motorie şi dinamica bimanuală ceea ce va afecta învăţarea scrisului, activităţile de modelare, desen, ş.a.). Tulburările …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, Fără categorie, PSIHOMOTRICITATE, Psihopedagogie speciala | No Comments »

METODICA EDUCAŢIEI SENZORIALE

Forma generală a exerciţiilor senzoriale pe care le propunem variază conform nivelului de dezvoltare mintală a copiilor. Grupele de grădiniţă ( mică, 3-4 ani; mijlocie, 4-5 ani şi mare, 5-6 ani) sunt stabilite după vârste cronologice precise. Dar, nu trebuie să se limiteze participarea copiilor de vârstă mică evoluaţi, la un nivel superior de exerciţii şi nici invers, copiii mari, …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, Cunoasterea senzoriala, Educatia senzoriala, Fără categorie, Psihopedagogie speciala | No Comments »

STIMULAREA SENSIBILITĂŢII OLFACTIVE

Senzaţiile olfactive sunt rezultatul stimulării receptorilor olfactivi de către anumite substanţe ce se găsesc în stare gazoasă sau sub formă de vapori. ( Al. Roşca) Dacă o substanţă este complet nevolatilă nu produce senzaţii olfactive. De asemenea, dacă o substanţă odorifică se găseşte în stare lichidă şi umplem cu acest lichid nările, senzaţia olfactivă nu apare. Mirosul  îndelplineşte o funcţie …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, Cunoasterea senzoriala, Fără categorie, Psihopedagogie speciala | No Comments »

STIMULAREA SENSIBILITĂŢII GUSTATIVE

               Senzaţiile gustative apar ca rezultat al stimulării receptorilor gustativi de către însuşirile chimice ale substanţelor dizolvate în salivă sau soluţie apoasă şi în care în mod obişnuit sunt substanţele alimentare. Receptorii gustativi sunt situaţi mai ales în papilele linguale dar şi în alte regiuni ale suprafeţei cavităţii bucale, dar mai sărac răspâniţi.                Gustul reprezintă un sistem aferent diferenţiat …Continue reading →

Posted in Copilul hipoacuzic, Cunoasterea senzoriala, Fără categorie, Psihopedagogie speciala | No Comments »

Hosting gratuit oferit de Tanase Cosmin Romeo