Psihopedagogie Speciala

Dezbateri,indrumari,sugestii si informatii in legatura cu depistarea si protezarea timpurie a copilului deficient de auz.Terapii auditiv-verbale pentru copilul care are dificultati de pronuntie si e hipoacuzic. Relatia parinti-copil cu deficienta auditiva, protezat sau cu implant cohlear.

RSS 2.0

SCURTĂ ISTORIE A JOCULUI

În vechile aşezări umane, în mormintele descoperite în diferitele părţi ale lumii (Egipt, Siria, Liban, Grecia, Roma antică, America), s-au păstrat pe lângă podoabe, arme, unelte şi jucării sau jocuri, ceea ce ne relatează faptul că omenirea a cunoscut şi a practicat jocul din timpurile cele mai vechi. În mormintele egiptene s-au găsit păpuşi vechi de 3.500 de ani. Aşa …Continue reading →

CLASIFICAREA JOCURILOR

O clasificare foarte exactă a formelor de joc este extrem de dificilă prin faptul că jocurile sunt variate, combinate, complexe şi adesea foarte mobile. Clasificările sunt foarte diverse în funcţie de: materialele folosite în timpul jocului, scopului urmărit, vârsta copilului, spaţiul în care se va desfăşura jocul, etc. Din multitudinea de clasificări vom reda următoarea clasificare: 1. Jocuri de reproducere …Continue reading →

O ALTFEL DE CLASIFICARE A JOCULUI

Unii autori susţin faptul că omul, prin joc, încearcă să evadeze din trista sau plicticoasa realitate, trăind, atât cât durează jocul, într-o altă realitate, închipuită, perfectă, chiar imaginară. Aceşti autori au dreptate în sensul metafizic, chiar dacă nu conştientizează acest lucru. Acceptând teza transpunerii omului prin joc într-o lume perfectă, chiar numai imaginară, vom înţelege uşor motivul pentru care jocul …Continue reading →

JOC

Despre joc s-au scris multe cărţi, sunt multe site-uri care dau definiţii ale jocului, fac clasificări, descriu rolul si importanţa lui în dezvoltarea copilului cu exemple de jocuri didactice în grădiniţă, la preşcolari, jocuri în aer liber, jocurile împreună cu părinţii, jocurile pentru adulţi etc. Doresc să fac cunoscut (parţial şi selectiv) cursul elaborat de doamna profesoară Ricarda Maria Terschak …Continue reading →

Orientarea, organizarea şi structurarea temporală

Timpul este definit a fi „ o categorie ontologică ce abstractizează proprietatea universală a tuturor formelor de existenţă de a avea o anumită durată, situându-se simultan sau succesiv unele faţă de altele.”( Constantin Gorgos; Dicţionar enciclopedic de psihiatrie) Între structura spaţială şi cea de timp există diferenţe pentru că spaţiul are trei dimensiuni (poate fi parcurs în toate direcţiile, iar …Continue reading →

ORIENTAREA, ORGANIZAREA ŞI STRUCTURAREA SPAŢIALĂ

     Spaţiul este perceput şi construit pe plan mintal ca urmare a sesizării poziţiilor, direcţiilor, distanţelor şi a deplasărilor. Spaţiul se organizează plecând de la nivelul senzoriomotor al percepţiilor de acţiune pe baza cunoaşterii schemei corporale proprii, recunoaşterea stânga-dreapta (la 6 ani), a schemei corporale a partenerului, a diverselor poziţii între ele. Structurarea şi organizarea perceptiv-motrică, inclusiv a celei de …Continue reading →

LATERALITATEA

Lateralitatea se referă la existenţa predominanţei funcţionale a unei părţi a corpului asupra alteia, dominanţa unei părţi a corpului asupra celeilalte (stângaci sau dreptaci). Dreptacii au localizarea principalelor comenzi cerebrale în emisfera stângă, iar stângacii în emisfera dreaptă. Aceasta se referă la o lateralitatea normală. Lateralitatea este în strânsă legătură cu schema corporală, avându-se în vedere că în schema corporală …Continue reading →

TULBURĂRI PSIHOMOTORII

Tulburările psihomotorii şi vizuale sunt întâlnite la copiii hipoacuzici ca deficienţe asociate. Acestia, pe lângă surditate, pot prezenta deficienţe vizuale, de psihomotricitate sau disfuncţii vizual-motorii. Copiii cu o coordonare vizual-motorie slabă vor avea dificultăţi de adaptare la cerinţele mediului, autonomiei personale (dificultăţi în coordonarea oculo-motorie şi dinamica bimanuală ceea ce va afecta învăţarea scrisului, activităţile de modelare, desen, ş.a.). Tulburările …Continue reading →

METODICA EDUCAŢIEI SENZORIALE

Forma generală a exerciţiilor senzoriale pe care le propunem variază conform nivelului de dezvoltare mintală a copiilor. Grupele de grădiniţă ( mică, 3-4 ani; mijlocie, 4-5 ani şi mare, 5-6 ani) sunt stabilite după vârste cronologice precise. Dar, nu trebuie să se limiteze participarea copiilor de vârstă mică evoluaţi, la un nivel superior de exerciţii şi nici invers, copiii mari, …Continue reading →

STIMULAREA SENSIBILITĂŢII OLFACTIVE

Senzaţiile olfactive sunt rezultatul stimulării receptorilor olfactivi de către anumite substanţe ce se găsesc în stare gazoasă sau sub formă de vapori. ( Al. Roşca) Dacă o substanţă este complet nevolatilă nu produce senzaţii olfactive. De asemenea, dacă o substanţă odorifică se găseşte în stare lichidă şi umplem cu acest lichid nările, senzaţia olfactivă nu apare. Mirosul  îndelplineşte o funcţie …Continue reading →

Hosting gratuit oferit de Tanase Cosmin Romeo